Svjetski dan borbe protiv side: CAZAS-ovi podaci zabrinjavajući

 Svjetski dan borbe protiv side: CAZAS-ovi podaci zabrinjavajući

foto youtube screenshoot

Prema podacima Instituta za javno zdravlje, od kada je zabilježen prvi slučaj HIV-a 1989. godine do kraja 2019. godine, u Crnoj Gori je registrovano ukupno 303 slučaja virusa. U 2019. godini u Crnoj Gori registrovano je 26 novih HIV/AIDS slučaja, dok su registrovana 4 smrtna slučaja od posljedica AIDS-a.[1] Najveći broj slučajeva se registruje u Podgorici što je i očekivano s obzirom da je Glavni grad i da najveći broj ljudi zapravo i živi u Podgorici.

„NVO  CAZAS više od 20 godina radi na prevenciji HIV/AIDS-a ali i osnaživanju programa za HIV koji postoje. Ako uzmemo u obzir da je prije 20 godina ova tema bila nepoznata a da danas u Crnoj Gori imamo savremen terapijski odgovor, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV, efikasne i kvalitetne preventivne programe, uspješno realizovano nekoliko strateških odgovora, obučeno više od 200 vršnjačkih edukatora i nekoliko hiljada mladih itd – možemo reći da jesmo uticali na sistemsko podizanje svijesti ali i podizanje svijesti građana i građanki. Da li je potrebno raditi više i bolje? Jeste. Jer kako se mijenjaju generacije i kako se mijenjaju njihova interesovanja tako se moramo prilagođavati i kroz naše aktivnosti kako bi svijest o važnosti prevencije i testiranja bila na zadovoljavajućem nivou“, precizirala je program direktorica, CAZAS, Sanja Šišović.

Foto CAZAS

Prema riječima naše sagovornice, CAZAS je uvijek imao efikasnu saradnju sa obrazovnim sistemom i škola jeste mjesto gdje moramo sticati znanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Ipak, kada je u pitanju edukacija u školama važno je da se dodatno radi na promociji i unaprjeđenju predmeta „Zdravi stilovi života“ koji programom obrađuje upravo i ovu temu.

  • Obilježavanje 1 decembra u godini korone – online

Povodom 1. decembra NVO CAZAS će svoje aktivnosti prilagoditi trenutnoj situaciji te će svoje aktivnosti sprovoditi onlajn kroz promociju prve platforme za samoprocjenu rizika u odnosu na HIV – „Zdraviša“, kao i kroz sprovođenje online edukacija, savjetovanja i distribuciju edukativnog materijala.

„Platforma je dostupna na portalu www.zdravlje.co.me.  „Zdraviša“ je osmišljen kao interaktivna platforma za procjenu znanja, informisanje, edukaciju i upućivanje na postojeće zdravstvene servise ali i kao lik koji promoviše upotrebu kondoma i zdrave stilove stilove života. Platforma je kreirana i osmišljena od strane mladih, vršnjačkihedukatora CAZAS-a sa ciljem prilagođavanja potrebama mlađe populacije koja je uglavnom suočena sa dilemama, predrasudama i dezinformacijama kada je u pitanju seksualno i reproduktivno zdravlje. „Zdraviša“ je platforma koja je u potpunosti besplatna i anonimna, što korisnicima omogućava da odgovorom ili odabirom ponuđenih odgovora na deset pitanja, procijene da li su se rizično ponašali i da u skladu sa tim dobiju usmjerenje na dostupne servise podrške i naredne korake koje treba da preduzmu. Uz slogan „Zdravo ljubav vodi, jer Zdraviša je u modi“ platforma promoviše upotrebu kondoma i bezbjedno seksualno ponašanje. Kampanja povodom 1. decembra sprovodi se uz podršku Glavnog grada“, istakla je Šišović za portal Podgorica.

CAZAS-ov apel

Poruka za sve, bez obzira na uzrast, jeste da se prilikom svakog seksualnog odnosa koristi kondom.

„HIV je humano imunodeficijentni virus koji se prenosi putem nezaštićenog seksualnog odnosa, putem inficirane krvi i vertikalnom transmisijom sa HIV pozitivne majke na dijete tokom trudnoće, porođaja ili putem dojenja. Put prenosa je jasan kao što su jasni i načini na koje možemo da se zaštitimo – pravilnom i kontinuiranom upotrebom kondoma prilikom svakog seksualnog odnosa.  Poruka jeste upravo to – da svi redovno koriste kondom i da se testiraju na HIV ukoliko su imali seksualni odnos bez upotrebe kondoma. Jedino na taj način mogu znati svoj HIV status. Kondom ujedno štiti i od neželjene trudnoće i drugih polnih bolesti te predstavlja višestruko korisno sredstvo prevencije“, objasnila je naša sagovornica.

CAZAS-ovi programi

Ova organizacija sprovodi preventivne programe i programe podrške za ključne populacije u odnosu na HIV i ovi programi podrazumijevaju edukaciju, savjetovanje, podršku, programe smanjenja štete i druge.

„Kontinurano radimo sa mladima, sa ključnim populacijama ali i sa stručnim kadrom i donosiocima odluka na sprovođenju efikasnih programa podrške. Kroz rad dva dnevna centra u Podgorici i Baru za osobe koje koriste droge sprovode se programi razmjene igala i špriceva čime se prevenira prenos infekcije ovim putem, ali se i pruža podrška kroz usluge ljekara, socijalnog radnika, psihihologa i drugih stručnih saradnika. Takođe, kontinuirano se distribuiraju i besplatni kondomi“, kazala je Šišović.

HIV-u su podjednako podložni svi koji se rizično ponašaju odnosno koji ne koriste kondom, koji su došli u kontakt sa krvlju koja je inficirana ili imali neki drugi oblik rizičnog ponašanja, bez obzira na pol i starost. Ipak, logično je da su zbog aktivnijeg seksualnog života, većeg broja partnera i slično mladi i odrasli češće izloženi riziku.

Problem najizraženiji u Podgorici

Najveći broj slučajeva se registruje u Podgorici što je i očekivano s obzirom da je Glavni grad i da najveći broj ljudi zapravo i živi u Podgorici. Ipak, u Podgorici je i najveća mreža podrške čime se pruža više mogućnosti građanima za pristup preventivnim programima i programima podrške, kao i testiranju i liječenju. 

„Godinu dana je prošlo od kada su se Podgorica, Bar i Bijelo Polje pridružili gradovima brzog odgovora na HIV potpisivanjem Pariske deklaracije. Za tih godinu dana Glavni grad je strateškim politikama već prepoznao svoje obaveze, a vjerujemo da će uskoro Bar i Bijelo Polje slijediti ovaj primjer. Uključenost lokalne zajednice u odgovor na HIV je važna naročito u momentu kada živimo u društvu sa veoma izraženom stigmom i diskriminacijom i rodnim nejednakostima“, kazala je Šišović.

Foto CAZAS

Saradnja sa podgorickim domovima zdravlja

Od početka rada u ovoj oblasti, od 1998. godine, saradnja sa Domom zdravlja je zaista sjajna. „Kako u oblastima edukacije i testiranja tako i u svim ostalim oblastima na kojima saradjujemo. Važno je naglasiti da se u okviru Doma zdravlja u Podgorici i u okviru Instituta za javno zdravlje nalaze Savjetovališta za besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje na HIV te da svi građani mogu bez uputa, imena i prezimena ili drugih ličnih podataka da se testiraju na HIV“,izrazila je sagovornica za portal Podgorica

Foto KOdex.me

Noviteti

U odnosu na prošlu godinu, kada je 1. decembar obilježen potpisivanjem Pariske deklaracije od strane tri grada (Podgorica, Bijelo Polje i Bar) ove godine kampanja na globalnom a i nacionalnom nivou obilježava se kroz prizmu uticaja COVID 19 pandemije na epidemiju HIV-a. „Iz UNAIDS-a upozoravaju da COVID19 pandemija prijeti da ugrozi napredak koji je napravljen u svijetu posljednjih 20 godina i naglašavaju da kao i svaka epidemija, i ova dodatno produbljuje nejednakosti koje već postoje u društvu. Globalna kampanja, pod sloganom „Globalna solidarnost, podijeljena odgovornost“ ukazuje na povezanost zdravlja sa ključnim oblastima kao što su ljudska prava, nejednakosti, rodna ravnopravnost, socijalna i ekonomska zaštita  i privredni razvoj. Samo uz  multi sektorski pristup može se očekivati efikasno postizanje zadatih ciljeva na globalnom i nacionalnom nivou.  Po prvi put, ovaj dan se u svijetu obilježava kao nijedan prije toga – u doba globalne pandemije, uz brojne razlike i izazove koji su značajno usporili efikasnost javno zdravstvenih odgovora na HIV u svijetu“, istakla je naša sagovornica.

Uticaj korone na aktivnosti CAZAS-a

Servisi se  konstantno prilagođavaju potrebama ciljne grupa ali i važećim mjerama i epidemiološkoj situaciji u državi.

„Tako smo u vrijeme pandemije morali dodatno da se prilagođavamo. Morali smo da ograničimo radno vrijeme u skladu sa zabranom kretanja. Neke servise smo morali i da privremeno prekinemo, a to su servisi koji sa sobom nose najveći rizik. Neke servise smo prilagodili tako što smo ih sprovodili putem društvenih mreža i telefona. U pitanju su servisi savjetovanja sa medicinskim, socijalnim radnikom, psihologom.  Zbog novonastale situacije i osluškujući potrebe korisnika, određena sredstva su preusmjerena na kupovinu hrane koja bi se dijelila najugroženijima.

Najveći dio akrtivnosti se svakako sprovodio online putem oficijelnih naloga organizacije pod korisničkim nalogom @nvocazas“, zaključila je Šišović za portal Podgorica.


[1] Godišnji HIV izvještaj 2019 Institut za javno zdravlje

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja