Iz Centra za zaštitu potrošača za Portal Podgorica:Potrošači treba da budu obazrivi prilikom kupovine preko interneta

 Iz Centra za zaštitu potrošača za Portal Podgorica:Potrošači treba da budu obazrivi prilikom kupovine preko interneta

foto cezap

Pandemija izazavna korona virusom je promjenila način života svih nas i svakodnevnog funckionisanja. Samim tim,u Centru za zaštitu potrošača su bili prunuđeni da prilagode rad novonastalim okolnostima. Već od prvog talasa počeli su rad od kuće odnosno online ili putem telefona.

„Nedugo zatim smo počeli da primamo stranke u našim kancelarijama, jer zaštita potrošača je oblast koja je osjetljiva i ima širok dijapazon privredno pravnih odnosa. U tom smislu mora se biti obazriv I omogućiti ljudima da sve probleme iznesu, dati im adekvatne preporuke. Tako da smo i ostavili otvorena vrata za sve potrošače, bilo putem mejla, društvenih mreža ili u našem Centru“, kazao je Željko Tomović , pravnik u Centru za zaštitu potrošača.

Onlajn trgovina je učestala zbog pandemije. Međutim, potrošači nijesu svjesni svojih prava koja imaju kada je u pitanju online kupovina.

Foto Fos media

„To je pravo da se u roku od 14 dana od prijema robe odustane od ugovora bez navođenja ikakvog razloga. Ta roba ne mora da ima neki nedostatak, ali može da ne odgovara. U tom slučaju imaju pravo da odustanu i imaju da popune izjavu koju dostavljaju trgovcu i vraćaju robu, za šta je ovaj dužan da vrati uplaćeni novac“, precizirao je Tomović.

Stanje prava potrošača u Crnoj Gori

Kada je u pitanju stanje prava potrošača u Crnoj Gori, sa normativne odnosno zakonske strane je sve u redu, jer je tu krovni Zakon o zaštiti protrošača, usklađen sa direktivom EU.

„Kada je riječ o primjeni, ima nedostataka. Zakon uvodi napredna rešenja, kao što je obljiežavanje proizvoda za slabovide na Brajevom pismo. Ministarstvo ekonomije je donijelo prvailnik za koji je ombudsman kategoriasao da je diskriminatorski. Nakon toga je formirana radna gurp akoja je potom stala sa radom ne bi li usaglasila ta prava“, kazao je tomović za portal Podgorica-

U Centru tvrde da se situacija sa poznavanjem prava promjenila na bolje ali da još to nije na nivou svijesti koja se očekuje od nas sa međunarodnih adresa.

„Sada su potrošači svjesni, ali to nije na nivou koji bi htjeli odnosno nivou svijesti EU. Potrebna je promjena svijesti. Ljudi treba da budu svjesni da zakon štiti savjesnog potrošača, koji u svojim aktivnostima trgovine robom i uslugama mora da postupa sa dužnom pažnjom i sa kim zaključuje pravne poslove, kako bi ostvario benefite, koje Institut zakona propisuje“, kazao je Tomović.

U Centru u prosjeku dobiju 20 upita što preko telefona i dr sredstava komunikacije.

„Najčešće nas zovu u vezi garancije i to recimo sa tehničkom orobom. Najčešće su to telefoni za šta reklamacije može potrošač podnijeti trgovcu , a ne serviseru jer je trgovac taj koji odgovara za ipsrvanost. Svi trgovci se oslanjaju na ovlašćene servisere. Ako telefon ima ogrebotinu izvjestaj ide na fizicko ostecenje ili ako je voda ušla u uređaj. To je teško dokazivo.

Potom su tu problemi sa kablovskom tv. Prilikom sastavljanja ugovora imate hrpu papira sa nejasnim odredbama za potrošače gdje često nije naveden način vraćanja u slučaju raskida istog. Pa se potrošači žale kada dođu da raskinu ugovor pa uređaj moraju da vrate u Podgoricu, a ne u gradu gdje je poslovnica, što je često izlaganje dodatnim troškovima“, precizirao je Tomović.

Foto Cezap

Nepravilnosti

Tomović za Portal Podgorica ističe da je zakonom zabranjeno da naplaćivanje kesa sa logotipom, ali ta situacija je drugačija na terenu kao i mnoge druge , koje ovog puta izdvojio naš sagvoornik.

„Kad god se vidi da je naplaćeno treba prijaviti inspekciji da bi se izvršio nadzor. Praksa vraćanja kusura u centima, dužni su trgovci da vrate. Drugačije je kad sam potrošač odustane. Potom ako potrošač želi da reklamira neki proizvod, nije važan račun, već može se imati uvid u šifru artikla, pronaci da je kupljena roba, a ne da se uslovljava fisklanim računom vec i na dr način. Kada je riječ o hranu tu je malo teže za reklamaciju. Tu treba reagovati na licu mjesta i gledati deklaracije koje treba da budu odštampane na našem jeziku“, kazao je Tomović.

Foto Pixabay

Apel trgovcima i potrošačima

Tomović je uputio savjete svima koji se nalaze u lancu trgovine.

„Apel trgovcima da budu predusretljiviji za potrošače, ako nemaju obavezu da vrate nešto, da omoguće zamjenu robe jer se to odražava naimidž i poslovnost,kao i da upute potrošača kako da pdonesu prigovor.

Potrošači da budu svjesni prava i da budu obazrivi prilikom trgovine. Da ne stupaju u pravne poslove i trgovacke odnose koja nisu registrovana preko društvenih mreža. Paprene su kazne za pravna i fizička lica , posebno za fizčka lica koja se okuraže da se bave slobodnom prodajom preko interneta“, zaključuje Tomović.

O Centru

Centar za zaštitu potrošača postoji od 1999.  godine  i čitavo to vrijeme aktivno radi na poboljšanju položaja potrošača u Crnoj Gori, kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija, čiji je osnovni cilj da se bavi svim vidovima zaštite potrošača u Crnoj Gori, prema smjernicama iz rezolucije UN. Dugoročni programi na kojima CEZAP radi su:

– Unapređenje zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača
– Obrazovanje i informisanje potrošača
– Povezivanje sa međunarodnim organizacijama
– Podrška i pomoć potrošačima pri rješavanju problema iz oblasti njihovih prava
– Unapređenje zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još