Iz „Čistoće“ za Portal Podgorica: Entuzijazam zaposlenih da održavaju higijenu grada ne ugrožava korona ni dugovanja građana preko 2 miliona eura

 Iz „Čistoće“ za Portal Podgorica: Entuzijazam zaposlenih da održavaju higijenu grada ne ugrožava korona ni dugovanja građana preko 2 miliona eura

Foto Čistoća

Ekipe Čistoće u kontinuitetu sprovode realizaciju svih poslova koji su od javnog interesa, a koji su povjereni ovom Društvu – održavanje javne higijene, poslovi sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, čišćenja nepropisno odloženog otpada sa javnih površina i dr.

„Pojava prvih slučajeva virusa korona u našoj zemlji zahtijevala je i naše pojačano angažovanje, budući da je nivo higijene u gradu bio od presudnog značaja u dijelu prevencije i sprečavanja širenja virusa. To je bio i razlog da, pored navedenih, u tom periodu intenziviramo i poslove pranja i dezinfekcije javno prometnih površina – ulica i trotoara, kao i prostora oko zdravstvenih ustanova, ali i svih polupodzemnih i jednog broja nadzemnih kontejnera.

Foto Čistoća, radnici na terenu

Sve navedeno sprovodili smo u kontinuitetu, uz poštovanje svih mjera zaštite zdravlja naših zaposlenih, što nam je prioritet u odnosu na sve poslove koje realizujemo. Zaposleni su upoznati sa obavezom održavanja fizičke distance, a za sve zaposlene obezbijeđujemo zaštitnu opremu i zaštine maske, kao i sredstva za dezinfekciju. Situacija koja je značajno uticala na mnoge sfere naših života, nije posebno uticala na kvalitet obavljanja poslova koji su nam povjereni, imajući u vidu da je sve što se očekivalo od našeg Društva obavljano operativno, u planiranim rokovima. U skladu sa mjerama NKT, u nekoliko navrata smo korigovali dinamiku rada, kao i termine predviđene za odlaganje otpada, uz napomenu da su navedeni termini prihvatani i poštovani od strane građana“, ističe za Portal Podgorica , Pr gradskog preduzeća Čistoća, Senada Mulešković.

Otpad i dalje na sve strane, samo ne tamo gdje mu je mjesto – u kontejneru

Nažalost, teško je izdvojiti dio grada gdje je najizraženije nepoštovanje mjesta predviđenih za odlaganje otpada, s obzirom da smo svakodneno, na velikom broju lokacija, svjedoci su radnici Čistoće primjera neodgovornog ponašanja pojedinaca, koji ne poštuju mjesta namijenjena za pravilno odlaganje otpada.

  „Zbog nepropisnog odlaganja otpada oko kontejnera i dalje je neophodno svakodnevno angažovanje mehanizacije; nije rijetka pojava da prilikom pražnjenja posuda za odlaganje suve i mokre frakcije komunalnog otpada i dalje zatičemo neselektovan otpad, a iako nedavno postavljeni kontejneri imaju nožnu pedalu koja služi za otvaranje poklopca, te nema potrebe za dodirivanjem istog, pojedinci otpad ostavljaju na poklopce ili pored kontejnera“, istakla je Mulešković.

Foto Čistoća, radnici uklanjaju otpad nesavjesnih građana

Naša sagovornica ističe da svakodnevno prijavljuju kolegama iz inspekcijskih službi u cilju suzbijanja pojave nelegalnog odlaganja otpada.

„Takođe, slična situacija je i sa poštovanjem primarne selekcije otpada. Sa ciljem sprovođenja koncepta primjene primarne selekcije otpada, od marta 2019. godine počelo je ugrađivanje polupodzemnih kontejnera namijenjenih za odlaganje ’suve’ i ’mokre’ frakcije otpada. Ovaj koncept podrazumijeva obavljanje primarne selekcije tj. razvrstavanje otpada na mjestu njegovog nastanka, u dvije posude. Međutim, sve ovo je u određenoj mjeri prihvaćeno od strane građana, ali još uvijek ne možemo biti u potpunosti zadovoljni jer na većini lokacija i dalje zatičemo primjere nepoštovanja pravila. Otpad se i dalje odlaže nenamjenski, ostavlja pored posuda ili na poklopcima, što je dokaz da će biti potrebno još neko vrijeme kako bi pojedinci promijenili loše navike. Ovo je još jedan razlog zbog kojeg smo u skoro svakodnevnoj komunikaciji sa inspekcijskim službama, kako bi zajedničkim obilascima terena evidentirali pomenute nepravilnosti i upozorili ili sankcionisali počinioce“, precizirala je Mulešković.

Iz Čistoće apeluju na građane da sve nepravilnosti koje primjete odnosno počinioce, mogu prijaviti Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj policiji.

Paljenje kontejnera, lomljenje mobilijara i kanti za otpatke – slika Podgorice u 21 vijeku

Devastacije komunalne opreme nažalost su i dalje primijetna pojava. Ekipe Čistoće, pored kontinuiranog obavljanja redovnih poslova, skoro svakodnevno obavljaju i poslove vraćanja u prvobitno stanje oštećene gradske imovine i javnih površina.

„Uništavanje komunalne opreme i nesavjestan odnos pojedinaca, najčešće se odnosi na ispisivanje grafita na kontejnerima, na nišama za kontejnere, prevrtanje i lomljenje kontejnera, ispisivanje i lomljenje betonskih korpi, štete na javnim toaletima i sl.

Međutim, kao značajnije štete, odnosno štete koje zahtijevaju ulaganje značajnih finansijskih sredstava, ističemo štete nastale na polupodzemnim kontejnerima. To su, pored fizičkih oštećenja spoljašnjeg dijela, najčešće oštećenja koja se odnose na paljenje unutrašnjosti kontejnera-vreće usljed istresanja zapaljivih materija.

Foto Čistoća, radnici na terenu

Od početka godine je po osnovu sanacije šteta pričinjenih na polupodzemnim kontejnerima utrošeno 8.024,78 eura. Skoro sve evidentirane štete pričinjene od strane NN lica, prijavljene su nadležnim institucijama, ali nažalost nije jednostavno identifikovati počinioce koji ove radnje čine najčešće tokom noći. Zato još jednom upućujemo apel svim sugrađanima da čuvamo zajednička dobra, jer je svrsishodnije da ova sredstva ulažemo u nove sadržaje, umjesto što ih opredjeljujemo  za obnovu postojećih“, kazala je za Portal Podgorica, naša sagovornica.

Novi Zakon – novi cjenovnik usluga Čistoće

Donošenjem novog Zakona o komunalnim djelatnostima, Uredbe o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga i Odluke o održavanju čistoće na teritoriji Glavnog grada Podgorice, proistekla je obaveza za izradu novog cjenovnika usaglašenog sa pomenutim aktima.

„Dakle, izrada novog cjenovnika predstavljala je zakonsku obavezu – usaglašavanje sa propisima, a cijene su utvrđene u skladu sa zakonom i ostalim aktima. Ističemo da je prethodni Cjenovnik usluga odvoza komunalnog otpada donijet 2007. godine i od tada nije bilo promjene cijena usluga.

Kod kategorije korisnika usluga-građani došlo je do povećanja cijene za 50% pa cijena umjesto dosadašnjih 0.030 €/m2 (bez uračunatog PDV-a), sada iznosi 0.045 €/m2 (bez uračunatog PDV-a). Primjera radi, za stambeni prostor površine 60 m2, umjesto dosadašnjih 3.85 eura, jedinstveni mjesečni račun za izvršenu uslugu odvoza i deponovanja komunalnog otpada iznosiće 5.78 eura, što predstavlja povećanje od 1.93 eura na mjesečnom nivou.

Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada donijeta je na Skupštini Glavnog grada, na sjednici održanoj 29. oktobra i 3. novembra 2020. godine, ista je 06. novembra objavljena u Službenom listu Crne Gore, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja“ objasnila je Mulešković.

Fizička lica za račune duguju preko 2 miliona, pravna preko milion

„Potraživanja ovog Društva, po osnovu izvršenih usluga odvoza komunalnog otpada, prema fizičkim licima, na dan 31.10.2020. godine, iznose 2.459.658,00 eura, dok pravna lica duguju 1.813.567,00 eura, što je približno iznosima dugovanja na isti datum prošle godine.

Iako smo, kao i svi, bili suočeni sa izazovima pandemije, možemo se pohvaliti da ista nije ostavila traga ni kada je u pitanju realizacija planiranih investicija i projekata. Kao podrška konceptu primjene primarne selekcije otpada, iz sredstava Društva je ove godine izdvojeno 24.998,60 eura za nabavku 4 kom polupodzemnih kontejnera zapremine 3m³ i 1 namjenskog polupodzemnog kontejnera zapremine 5m³ za odvojeno sakupljanje otpada, dok je iz budžeta Glavnog grada izdvojeno 149.967,40 eura za nabavku 25 kom polupodzemnih kontejnera zapremine 5m³, 5 polupodzemnih kontejnera zapremine 3m³ i 1 namjenskog polupodzemnog kontejnera zapremine 5m³ za odvojeno sakupljanje otpada“istakla je Mulešković.

Foto fb Senada Mulešković, Pr Čistoće

Nabavka mehanizacije

Nabavljeno je i 286 komada metalnih kontejnera sa plastičnim poklopcem (u vrijednosti 99.976,74 eura), kao i 150 komada plastičnih kontejnera zapremine 1,1m³ (u vrijednosti 29.992,88 eura), a nabavka je izvršena iz sredstava Društva.

„Postavljene su 24 korpe za selektivno odlaganje otpada – 17 korpi duž Dječije ulice i 7 u Dječijem parku, a iste su nabavljene iz sredstava preostalih od donacije ambasade Bugarske u Crnoj Gori za projekat “Unapređenje sistema upravljanja otpadom u Podgorici uvođenjem primarne selekcije otpada“. Realizovana je i nabavka kombinovanog vozila autosmećar za pražnjenje polupodzemnih i nadzemnih kontejnera zapremine 1,1 m³. Vrijednost vozila iznosi 219.996,15 eura (sa uračunatim PDV-om), a ista je finansirana iz sredstava budžeta Glavnog grada“, kazala je za portal Podgorica, Mulešković.

Foto Čistoća, mehanizacija na terenu

Iz sredstava Društva izvršena je nabavka vozila elektročistilica u vrijednosti od 24.684,00 eura. Podsjećamo da je krajem prošle godine Čistoća nabavila i prvi električni mobilni usisivač, a nabavkom uređaja na električni pogon, dodatno doprinosimo i zaštiti životne sredine

Stanovi za zaposlene u Čistoći

Izgradnja stambenog objekta za potrebe 88 zaposlenih u Čistoći, predstavlja projekat kojim je pokazana posvećenost rukovodstva i pozitivan odnos prema zaposlenima, kroz stvaranje mogućnosti za poboljšanje uslova stanovanja.

„Zaposlenima su uručeni ključevi a omogućeno je da stanove kupe po znatno nižim od trenutnih cijena na tržištu. Glavni grad je bez naknade ustupio zemljište, a cijena kompletne investicije koja je obuhvatala izradu glavnog projekta i izradu stambenog projekta iznosila je 2.632.695 eura sa PDV-om“, kazala je Mulešković.

Obustavljene posjete azilu za pse zbog pandemije

U cilju očuvanja javnog zdravlja, od 9. novembra su obustavljene posjete Skloništu za napuštene i izgubljene kućne ljubimce na Vrelima ribničkim za sve građane, a mjera je donijeta sa ciljem da zaštitimo zdravlje zaposlenih u Skloništu, kao i pasa koji su trenutno smješteni u istom.

„Izuzetak od mjere su veterinari, koji redovno obavljaju medicinski tretman nad psima koji su zbrinuti, kao i onima koji se dovode u Sklonište. Takođe, zaposleni u Skloništu redovno obavljaju radne zadatke koji se odnose na brigu o psima, kao i održavanje higijene Skloništa. Nažalost, aktuelna epidemija je ostavila traga i na broj udomljenih pasa do sada, koji je manji u odnosu na prethodne godine, ali ćemo se svakako truditi da će nakon stabilizacije epidemiološke situacije, građani pokazati interesovanje i da će veliki broj pasa iz Skloništa naći novi dom“, navodi naša sagovornica.

Foto Čistoća, posjeta djece iz vrtića Azilu za pse

Obustavljene edukacije o odlaganju otpada u školama zbog korone

„Imajući u vidu specifične okolonosti nastale usljed epidemije uzrokovane virusom korona u našoj zemlji, nije bilo moguće organizovati ni edukacije u školskim i predškolskim ustanovama, ali smo o svim aktivnostima Društva građane redovno informisali putem medija, informativnih flajera, promo spotova, kao i na Facebook i Instagram stranama i web strani Društva. Aplikacija Kasper, posredstvom koje građani mogu prijaviti nelegalne deponije na području Podgorice, je u pomenutim okolnostima dala svoj puni efekat i omogućila građanima brzu komunikaciju i rješenje problema, a na svom web sajtu uveli smo i novi servis–plaćanje računa online“, objasnila je Mulešković.

Naravno, ako uzmemo u obzir dosadašnju saradnju sa predškolskim i školskim ustanovama u Podgorici, u Čistoći će čim se epidemiološka situacija stabilizuje, ponovo nastaviti saradnju na obostrano zadovoljstvo.

„Na kraju ističemo da je primarna obaveza Čistoće održavanje higijene grada na zavidnom nivou, kakav se i očekuje kada govorimo o glavnom gradu. Zato u kontinuitetu dajemo, a uprkos situaciji u kojoj smo se našli, nastavićemo i u narednom periodu da značajno doprinosimo unapređenju rada Društva, a istovremeno uvođenjem noviteta u dosadašnji rad, radićemo na zadovoljenju potrebe građana, što je jedan od naših osnovnih ciljeva“, zaključuje Mulešković za portal Podgorica.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još