Reagovanje Ministarstva finansija na izjave Krivokapića:“ Pozivamo Vas i Vaš stručni tim da imate uvid u stanje u budžetu i rad Ministarsta“

 Reagovanje Ministarstva finansija na izjave Krivokapića:“ Pozivamo Vas i Vaš stručni tim da imate uvid u stanje u budžetu i rad Ministarsta“

foto ilustracija

Povodom izjava mandartara za sastav nove Vlade Zdravka Krivokapića u javnosti u proteklom periodu u vezi sa nemogućnošću dobijanja informacija o Nacrtu budžeta za 2021. godinu, Ministarstvo finansija obavještava javnost o sljedećem:

„Ministarstvo finansija u dosadašnjem periodu nije bilo kontaktirano od strane gospodina Krivokapića i njegovog stručnog tima sa iskazanim interesovanjem za dobijanje informacija o Nacrtu budžeta za 2021. godinu.

Ukazujemo da je Nacrt zakona o budžetu za 2021. godinu, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremljen 30. oktobra 2020. godine. Nakon konsultacije sa Vladom, s obzirom na najave o formiranju Vlade početkom novembra 2020. godine, odlučeno je da se Nacrt budžeta za 2021. godinu ne stavlja u dalju proceduru, već da bude predmet razmatranja novoformirane Vlade, imajući u vidu da godišnji zakon o budžetu treba da sadrži fiskalni izkaz politika koje će se sprovoditi u narednom periodu, a o kojima će odlučivati nova Vlada.

Napominjemo da izrada godišnjeg zakona o budžetu počinje već u januaru mjesecu, te da Nacrtu budžeta prethodi izrada stručnih uputstava, smjernica, organizovanje velikog broja radnih sastanaka i značajan obim uloženog truda i napora zaposlenih, te apelujemo da se u javnosti ne omalovažava rad zaposlenih u Ministarstvu finansija i drugim institucijama, koji su, u izuzetno otežanim okolnostima izazvanim pandemijom korona virusa, radili na pripremi ovog dokumenta“, navodi se u saopštenju iz Ministarstva finansija.

Imajući u vidu prethodno navedeno, kao i da je u međuvremenu došlo do odlaganja datuma zasijedanja Skupštine Crne Gore na kojoj je planirano odlučivanje o izboru Vlade, što onemogućava ispunjavanje utvrđenih rokova za razmatranje budžeta i dovodi u pitanje mogućnost usvajanja budžeta do kraja tekuće godine, u cilju efikasnijeg rada, Ministarstvo finansija poziva „gospodina Krivokapića i njegov stručni tim da stupe u kontakt sa Ministarstvom finansija, ukoliko se smatra za shodnim, i iskažu interesovanje po ovom i svim drugim pitanjima koja se smatraju urgentnim u ovom periodu prije formiranja Vlade. Po iskazanom interesovanju, Ministarstvo će obezbijediti sve zahtjevane informacije, i staviti ih na raspolaganje, a koje su u nadležnosti Ministarstva i koje može podijeliti u skladu sa zakonom. Ukoliko se smatra korisnim, Ministarstvo finansija predlaže održavanje radnih sastanaka u narednom periodu, u okvirima mjera utvrdjenih naredbama NKT-a i Ministra zdravlja, u cilju prezentovanja karakteristika Nacrta budžeta za narednu godinu i pojašnjenja svih otvorenih pitanja i nedoumica“, precizirali su u saopštenju Ministarstva finansija.

Imajući u vidu najavu o reorganizaciji Vlade, kojom se predviđa izmjena organizacione strukture, spajanje institucija, kao i formiranje novih, s obzirom na kratak vremenski period do kraja tekuće godine, posjedovanje informacija o novoj podjeli nadležnosti bilo bi od značajne koristi Ministarstvu finansija, kako bi se pravovremeno izvršilo prilagođavanje informacionog sistema za pripremu i planiranje budžeta i povezivanje programskih djelatnosti, i njima pripadajućih alokacija, sa novom organizacionom šemom.

„Ukazujemo da je za ove aktivnosti potrebno vrijeme, te predlažemo da stručni tim gospodina Krivokapića dostavi Ministarstvu finansija Nacrt izmjena i dopuna Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, ukoliko je Nacrt izmjena pripremljen, ili podjeli informacije po ovom pitanju u direktnoj komunikaciji“, zaključuju u saopštenju Ministarstva finansija.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja