1,1 milion eura za pristupnu saobraćajnicu na Ćemovskom polju

 1,1 milion eura za pristupnu saobraćajnicu na Ćemovskom polju

Foto: PG Biro

Glavni grad Podgorica će u izgradnju pristupne saobraćajnice budućem novom gradskom groblju na Ćemovskom polju uložiti oko 1.1 milion eura.

„S tim u vezi Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisaja je javni poziv izgradnju saobraćajnice radnog naziva Ulica 5 u zahvatu DUP-a Servisno-skladišna zona sa ranžirnom stanicom. Tenderskom dokumentacijom su predviđeni pripremni radovi, zatim radovi koji se tiču izgradnej nove saobraćajne infrastrukture, hidrotehničkih instalacija, instalacija jake struje i tk kanalizacije“, navode iz Glavnog grada.

Ponude se mogu podnijeti neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica, kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 27.01. 2021. godine do 13 sati.

Otvaranje ponuda je  27. januara u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja